banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2024
BẢNG THEO DÕI NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2024
TT Tên cơ quan Tổng số Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Còn hạn Quá hạn
1 Phòng Tài chính - Kế hoạch 0 0 0 0 0
2 Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn 2 0 0 0 2
3 Văn phòng HĐND-UBND huyện 0 0 0 0 0
4 Phòng Nội vụ 0 0 0 0 0
5 Phòng Văn hóa – Thông tin 0 0 0 0 0
6 Phòng Y tế 0 0 0 0 0
7 Phòng Dân tộc 0 0 0 0 0
8 Phòng Giáo dục - Đào tạo 0 0 0 0 0
9 Phòng Kinh tế - Hạ tầng 0 0 0 0 0
10 Phòng Tài nguyên - Môi trường 1 0 0 0 1
11 Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện 0 0 0 0 0
12 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 0 0 0 0 0
13 Trung tâm Dịch vụ Môi trường và Đô thị 0 0 0 0 0
14 Trung tâm GDNN-GDTX 0 0 0 0 0
15 Thanh Tra huyện 0 0 0 0 0
16 Hạt Kiểm lâm 0 0 0 0 0
17 Phòng Tư pháp 0 0 0 0 0
18 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 0 0 0 0 0
19 UBND thị trấn Đăk Glei 3 0 0 0 3
20 UBND xã Đăk Pék 1 0 0 0 1
21 UBND xã Đăk Man 2 0 0 0 2
22 UBND xã Đăk Choong 1 0 0 0 1
23 UBND xã Xốp 1 0 0 0 1
24 UBND xã Mường Hoong 1 0 0 0 1
25 UBND xã Ngọc Linh 1 0 0 0 1
26 UBND xã Đăk Plô 1 0 0 0 1
27 UBND xã Đăk Nhoong 1 0 0 0 1
28 UBND xã Đăk Kroong 1 0 0 0 1
29 UBND xã Đăk Môn 1 0 0 0 1
30 UBND xã Đăk Long 1 0 0 0 1
Tổng số 18 0 0 0 18

 

HỆ THỐNG THEO DÕI CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH HUYỆN ĐĂK GLEI - TỈNH KON TUM
Cơ quan chủ quản: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đăk Glei.
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Đăk Glei.
Địa chỉ: Thôn Đăk Xanh – Thị trấn Đăk Glei – Huyện Đăk Glei - tinh Kon Tum; Điện thoại: ; Fax: ; Email: vanphongubnddakglei@gmail.com.
Bản quyền thuộc về Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei.
TNC Phát triển: